Strona 1 z 1

Rytuały

: 13 sty 2020, 0:48
autor: Athastan
A konkretniej rytuały które nie służą bezpośrednio odczynianiu klątw i radzeniu sobie z ich skutkami.

Przywołanie Ducha

Stosunkowo prostu rytuał, mający na celu sprowadzenie konkretnej istoty przynalrzącej do świata duchowego. Jak większość rytuałów, obejmuje on wykonanie odpowienich rytów i wypowiedzenie stosownej formuły, jego skuteczność zaś można wzmocnić przy użyciu Werbeny i odpowiednich artefaktów.


Ukazanie Ducha

Pochodna powyższego rytuału, prócz wezwania ducha umożliwia również zwizualizowanie ducha na użytek osób pozbawionych umiejętności szamańskich. Sposób jego prowadzenia jest podobny jak w wypadku Przywołania jednak do jego odprawienia wymagana jest Kora Sandałowca.


Wygnanie Ducha

Odwrotność Przywołania, umożliwia nakazanie opuszczenia danego miejsca i zaprzestania jego nawiedzania na pewien czas. Nie działa na duchy opentujące, zaś w wypadku duchów przykutych wymagane jest użycie Piołunu i Cedru. Użycie odpowiednich artefaktów ułatwia jego przeprowadzenie.


Przysięga Krwi

Starożytny pakt zawierany przez honorowe istoty chcące dowieść prawdziwości i wagi swych słów, nad którego nierozerwalnością czuwają potężne siły spoza tego świata.
Przebieg: W rytuale biorą udział zawsze 3 postacie - dwie składające daną przysięgę i prowadzący go szaman. Wypowiada on formułę zawierającą warunki przysięgi, po czym składający upuszczają symboliczną ilość krwi do przygotownego naczynia zawierającego już wcześniej Werbenę. Szaman odmawia nad nim stosowna inklinację, a następie, by przypieczętować słowa przysięgi należy opróżnić naczynie - w zależności od kultury jego zawartość może być wlana do płynącej wody, wypita lub wylana na podłoże w które może wsiąknąć (piach/żwir).
Efekt: Jeśli któraś z postaci złamie przysięgę, ściąga na siebie klątwę (domyślnie opentanie przez mściwego ducha, można zmienić w formule). Ważna przysięga nie może zostać rozwiązana! (Może natomiast zawierać w formule określony czas, przez który jest wiążąca, termin wygaśnięcia.)


Duchowa Blokada

Osobliwa technika pozwalająca na określony czas zaburzyć podstawowy stan rzeczywistości i oddzielić świat fizyczny od duchowego.
Przebieg: Szaman prowadzący ów rytuał winien być pod wpływem Voacangi, by móc lepiej wyczuć granicę przy której będzie pracował. Choć podstawowe znaczenie rytów nie ulega zmianą, podczas tej ceremonii należy zamiast kręgu użyć otwartej w kilku miejscach figury (przykładowo pierścień z kilkoma przerwami), następnie zaś, stojąc w jej wnętrzu rozlać Wodę Księżycową na cztery strony świata, odmawiając przy tym stosowne formuły.
Efekt: Na określony czas (jedną akcję) w danej lokalizacji (jeden temat) nie działają żadne efekty i umiejętności czerpiące swe właściwości z mocy duchowych - rytuały, objawiające się istoty duchowe, artefakty, amulety, mikstury, itp.
Wszystkie uzdolnione duchowo (a w mniejszym stopniu również wszystkie co bardziej wrażliwe) postacie odczuwają podczas jego działania bóle głowy, uczucie zagubiebia i niesprecyzowanego niepokoju, spowodowanego zaburzeniem.
Uwaga! O ile podczas używanie danego rytuały w pomieszczeniu jego zasięg jest ograniczany automatycznie, o tyle podczas aktywownia go pod gołym niebem należy dokładnie wyznaczyć jego zasięg - w przeciwnym wypadku rytuał nie zadział a szaman zemdleje z wycieńczenia (oraz otrzyma obrażenia)